HoaTim

 

Thơ: Songthy

Design Thơ Tranh: Phạm Văn Hòa