PSSC2017    PSSC2016    PSSC2015

 

Thân mến tặng Songthy để tưởng nhớ ngày 28/2

 

Thơ: Songthy
Thực hiện flash: Long Nguyễn