PSSC2017    PSSC2016    PSSC2015

Title Author Hits
Nước Mắt Rơi Written by Nguyễn Cao Khải Hits: 401
Thơ Xướng Họa: Bụi Đường & Thảm Thiết - Mặc Khách & Tím Written by Mặc Khách & Tím Hits: 381
Gửi Người Lính Mỹ - Kim Loan Written by Kim Loan Hits: 427
Tiếng Hát Muôn Đời - Kim Loan Written by Kim Loan Hits: 478
Mai Con Lớn Written by Songthy - Sưu tầm Hits: 447
Tiễn Biệt Danh Ca Lệ Thu - Phương Hoa & Kim Loan Written by Phương Hoa & Kim Loan Hits: 452