PSSC2017    PSSC2016    PSSC2015

Bụi Đường

Sương thấm trầm luân nắng xế tà
Giữ lòng khí tiết nhớ ông cha
Quê hương thống khổ dân oan khóc
Đất khách đau buồn cảnh xót xa
Trăn trở tàn canh đêm giá lạnh
Buồn soi chiếc bóng tháng ngày qua
Bước đi thơ thẩn vùi thương tiếc
Thui thủi bên đường, có phải ta?
Mặc Khách

buiduongthamthiet

Thảm Thiết

Ngồi trên đụn cát ngắm chiều tà
Mạt lộ ly hương mất mẹ cha
Nỗi khổ triền miên còn hiện diện
Niềm đau tiếp tục vẫn chưa xa
Quê người lận đận liên tu lại
Đất khách long đong bất tận qua
Kiếp sống cô đơn buồn thảm thiết
Nhiều đêm thức giấc khóc mình ta
Tím July/05/2021