PSSC2017    PSSC2016    PSSC2015

Title Author Hits
Vẫn Chờ... Written by Nhược Lan Hits: 69
Ảo Ảnh Cuộc Đời Written by Songthy Hits: 103
Người… Ta, Tỉnh Say! Written by Songthy Hits: 152
Hoa Tím Thôi Cài… Written by Songthy Hits: 130
Sứ Mệnh Văn Bút - Hồ Công Tâm Written by Hồ Công Tâm Hits: 161
Ừ Thôi! Written by Songthy Hits: 148
Xuân Quê Hương Written by Songthy Hits: 215
Câu Thơ Lục Bát Nhớ Nhà! Written by Songthy Hits: 212
Lá Tim Hoa Tím Written by Songthy Hits: 285
Uyển Lan Viên Written by Songthy Hits: 505
Tháng Bảy… Nhớ! Written by Văn Bạch Lan Hits: 457
Dường Như Sinh Nhật Bạn Tôi!? Written by Văn Bạch Lan Hits: 529
Tình Như Đôi Chim Written by Songthy Hits: 461
Gửi Người Tri Kỷ Written by Songthy Hits: 546
Tình Như Hoàng Hạc Written by Songthy Hits: 587
Niềm Đau Nào Hơn Mất Mẹ & Tháng Năm Nhớ Má Written by Songthy Hits: 475
Tự Dưng... Ô Kìa! Written by Cỡ Lan Hoa Hits: 511
Xuân Chờ Tím Nhớ! Written by Songthy Hits: 517
Tháng Ba Sinh Nhật Written by Songthy Hits: 532
Houston Texas Tôi Yêu! Written by Songthy Hits: 607