PSSC2017    PSSC2016    PSSC2015

Title Author Hits
Duyên Hờn Tủi Phận Written by Songthy Hits: 758
Hạnh Phúc Người, Hạnh Phúc Ta! Written by Songthy Hits: 727
Đêm Trầm Luân Written by Songthy Hits: 729
Mưa Tháng Sáu Written by Songthy Hits: 792
Em Về Đây Written by Songthy Hits: 850
Bàn Tay Ba Nắm... Written by Songthy Hits: 712
Hình Ảnh Quê Hương... Written by Songthy Hits: 751
Úa Nắng Hạ Vàng Written by Songthy Hits: 732
Hẹn Em Trở Về Written by Songthy Hits: 834
Tắt Nắng Tháng Tư Written by Songthy Hits: 775
Tim Ủ Kín Chờ Anh Về Mở Cửa! Written by Songthy Hits: 786
Rao Bán Tình Tôi! Written by Songthy Hits: 790
Tình Không Rao Bán! Written by Songthy Hits: 708
Mượn Lá Đề Thơ Written by Songthy Hits: 721
Đôi Bờ Written by Songthy Hits: 776
Giáng Sinh Nầy Có Em! Written by Songthy Hits: 803
Thơ Xướng Họa: Trả Lại Anh... & Trả Lại Chi... Written by Songthy & Phạm Tương Như Hits: 642
Thơ Cảm Tác: Nói Với Vĩnh Long & Gửi Người Viễn Xứ! Written by Bùi Nguyên Bằng & Tóc dài đất Vĩnh Hits: 780
Thơ Xướng Họa & Cảm Tác: Hư Ảo & Ước Hẹn Written by Khánh Hà & Phạm Tương Như & Vy Anh Hits: 627
Hẹn Một Mùa Xuân Written by Songthy Hits: 810