PSSC2017    PSSC2016    PSSC2015

Lá xanh, xanh chỉ một thời
Hoa kia tươi nở để rồi héo hon
Tuổi xuân ngày tháng hao mòn
Niềm vui thoáng chốc chỉ còn nỗi đau

Thuyền đời trôi giạt về đâu?
Nhân sinh một kiếp bể dâu mấy phần
Bồng bềnh như áng phù vân
Lênh đênh giữa chốn phong trần đa đoan

Sống sao hiếu, nghĩa vẹn toàn
Tâm hồn thanh thản an nhàn vô vi
Lợi danh phú quý mà chi!
Xuôi tay còn có chút gì mang theo...

hinhlan

Songthy