PSSC2017    PSSC2016    PSSC2015

Quân ngũ một thời nhớ lắm đây!
Hành quân lùng giặc suốt đêm ngày
Giày sô chân nặng lòng không nản
Áo trận vai sờn dạ chẳng lay
Lội suối, băng rừng khi xuống lũng
Trèo đèo, vượt dốc tựa lên mây
Ôm M.16 tay ghì chặt
Giấc mộng chưa tròn trăn trở vây…

Buổi tạm dừng quân giữa núi rừng
Thư tình viết vội, gởi người thương
Anh đang chiến đấu nơi tiền tuyến
“Nhỏ” vẫn yên bình chốn hậu phương!?
Đại bác từng đêm vang dội xóm
Hỏa châu mỗi tối sáng soi đường
Ba lô, tay súng ghìm chân giặc
Giữa lúc chiến trường ngập máu xương.

tinhthuvietvoi

Songthy