PSSC2017    PSSC2016    PSSC2015

Lá thuyền
Trôi mãi đêm ngày
Lênh đênh sóng nước
Sớm mai yên bình
Hỏi người,
hỏi lại lòng mình?
Sắc không không sắc
Đời, tình... có không?
Buồn vui
Giữa chốn bụi hồng
Trầm luân bể khổ
Mênh mông cõi người
Chênh vênh
Thuyền lá giữa trời
Thời gian nước chảy
Dòng đời mây trôi

Em ơi!
Thuyền lá lủng rồi
Lỡ thuyền nước ngập
Sóng trôi vỡ thuyền
Lênh đênh
Phận gái thuyền quyên
Nếu như thuyền lủng
Đôi miền chia ly
 
Anh ơi!
Thuyền lủng lo gì
Lá hoài xanh mướt
Xuân thì vẫn xuân
Thuyền trôi
Giữa chốn trầm luân
Cuộc đời sóng vỗ
Hồng trần an nhiên
 
Thuyền vỡ
Nhờ sóng trôi phiền
Tử sinh chấp nhận
Thuyền quyên phận mình.
 
thuyenla 
 
Songthy