PSSC2017    PSSC2016    PSSC2015

 
*Với lòng Quý Kính Huynh Hồ Công Tâm

Được tin anh đã đi rồi
Lòng nghe đau xót bồi hồi lệ rơi
Hồ huynh nhớ lắm huynh ơi!
Còn đầy kỷ niệm đầy vơi nghĩa tình
 
Ra đi… anh chỉ một mình
Tâm lành ý thiện hành trình mang theo
Mỉm cười ước nguyện Tỳ Kheo
Vần thơ gửi lại phận gieo hồng trần
 
Giọng ngâm bay bổng xa gần
Nối tình bằng hữu ân cần trao nhau
Đời người như giấc chiêm bao
Thấy đó mất đó… trăng sao chia lìa
 
Chơn Tánh về cõi bên kia
Nhang lòng khấn nguyện xin chia nỗi buồn
Ngăn lệ đừng có rơi tuôn!
Tiễn huynh đi đến cội nguồn Đà La…
 
 hoasenphat
 
Songthy