PSSC2017    PSSC2016    PSSC2015

Title Author Hits
Giòn Nắng Tiếng Cười Written by Songthy Hits: 672
Cười Giòn Nắng Written by Phạm Tương Như Hits: 800
Thơ Cảm Tác: Tiếng Mưa Rơi & Tiếng Mưa Đêm Written by Phạm Tương Như & Songthy Hits: 585
Được Gọi Tiếng Ba Written by Songthy Hits: 654
Thơ Xướng Họa: Đời Dối Mộng & Gối Mộng - Songthy & Phạm Tương Như Written by Songthy & Phạm Tương Như Hits: 690
Chia Tay... Written by Songthy Hits: 837
Thơ Xướng Họa, Cảm Tác: Nhớ Written by KTD & St & UU & NHK Hits: 695
Tiết Tháng Ba Written by Songthy Hits: 888
Thu Ta Một Thoáng Written by Songthy Hits: 768
Sóng... Written by Ngọc Huỳnh Kim & Songthy Hits: 943
Mùa Hoa Bluebonnet Written by Songthy Hits: 805
Thơ Xướng Họa: Phút Giao Thừa Written by Songthy & Cung Trầm Hits: 712
Hương Tình Written by Songthy Hits: 851
Thơ Xướng Họa: Tìm Anh! & Tìm Em Written by Songthy & Phạm Tương Như Hits: 756
Bóng Chiều Nghiêng Written by Songthy & Kim Loan & Nguyễn Đức Quận Hits: 870
Mưa Đan Nỗi Nhớ Written by Songthy Hits: 791
Một Thời Như Thế... Written by Songthy Hits: 788
Ý Tự Phục Sinh - Mừng Phục Sinh Written by Songthy Hits: 716
Thơ Cảm Tác: Vì Sao...! & Đừng Hỏi... - Phố Xưa & Songthy Written by Phố Xưa & Songthy Hits: 763
Nửa Vầng Trăng Rơi - Songthy & Giáng Thu Xưa Written by Songthy & Giáng Thu Xưa Hits: 688