PSSC2017    PSSC2016    PSSC2015

 

Anh phương Đoài, em phương Đông
Cùng gieo hạt giống phượng hồng chiều mưa
Xuân đi… Hạ đến rồi chưa!
Nhớ trường thương lớp thuở xưa ta ngồi

Em phương Đông anh phương Đoài
Tình người, tính bạn như chồi hoa kia
Giữa nắng ấm hay sương khuya
Thắm màu Phượng đỏ cùng chia vui buồn

Sao vui mà nước mắt tuôn
Sao buồn mà lại nghe hồn hoa vui
Vì hai phương vẫn ngậm ngùi 
Nhớ nhau, ngăn cách, ngọt bùi khó phân

Nhớ trường thương lớp phân vân   
Biết còn có dịp một lần tương giao
Phượng xưa hoa thắm má đào
Phượng nay nhỏ lệ giọt nào buồn vui?!

 Songthy

Canh Phuong Songthy

Photo: Lan Văn