PSSC2017    PSSC2016    PSSC2015

Title Author Hits
Thơ Cảm Tác: Nhớ Người Dưng & Nhớ Mấy Cho Vừa... & Cũng Là Người Dưng Written by Phạm Tương Như & Songthy & Dương Thượng Trúc Hits: 1736
Thơ Xướng Họa: Mong Manh Cánh Nhỏ Written by Songthy & Phạm Tương Như Hits: 1624
Thơ Cảm Tác: Người Dưng Có Một & Có Một Người Dưng Written by Nguyễn Đức Quận & Songthy Hits: 1534
Sầu Len Lối Cũ Written by Songthy Hits: 1591
Ngủ Đi Đừng Thức Dậy... Written by Songthy Hits: 1555
Ly Cà Phê Buổi Sáng Written by Songthy Hits: 1585
Sắc Tiếc Màu Thương Written by Songthy Hits: 1714
Loài Hoa Không Tên Written by Songthy Hits: 1668
Giẫm Thơ Anh Written by Songthy Hits: 1598
Mưa Written by Songthy Hits: 920
Mình Ơi! Written by Songthy Hits: 865
Mưa Ngày Chủ Nhật Written by Songthy Hits: 900
Lục Bát Cho Tình Yêu Written by Songthy Hits: 833
Biệt Khúc Thu Written by Songthy Hits: 963
Nỗi Lòng Loài Hoa Dại Written by Songthy Hits: 780
Tìm Đâu Written by Songthy Hits: 857
Tìm Đâu Tia Nắng Hạ Written by Songthy Hits: 1110
Vô Tình Ta Giẫm Phải Đời Nhau Written by Songthy Hits: 1105
Mưa Ru Biển Vắng Written by Songthy Hits: 1134
Vì Em Vẫn Thương… Written by Songthy Hits: 1280