PSSC2017    PSSC2016    PSSC2015

Huyền thoại Lệ Thu vĩnh biệt rồi
“Hương Xưa” tan biến giọt sầu rơi
“Oanh vàng” tắt giọng chao đồi núi
“Hạ Trắng” tàn mây đảo đất trời
Kiều mị lời ca lưu cõi thế
Kiêu sa tiếng hát quyện trần đời
“Bản Tình Cuối” tiễn xin cầu chúc
Cực Lạc đường về đặng thảnh thơi

Phương Hoa
Jan 16th 2021

danh ca le thu

“Nước Mắt Mùa Thu” khóc cho người
“Hương Xưa”, “ Hoài Cảm” đã xa xôi
Rưng rưng tôi hát “Thuyền Viễn Xứ”
Nhớ nhé em, “Mùa Thu Chết” rồi...

Kim Loan