PSSC2017    PSSC2016    PSSC2015

 

Để xem được các clip của phần "Tranh Thơ Nhạc", quý vị độc giả có thể click ở đây để download
Photodex Presenter plugin về máy, khi download về xong, nhấn chuột 2 cái để chạy file pxsetup.exe,
sau đó nhấn nút F5 để refresh trang web sẽ xem được, và việc này chỉ làm 1 lần duy nhất.

 

 

Thơ: MTTCQuêHương
Thực hiện clip: St