PSSC2017    PSSC2016    PSSC2015

 con1

 

Download Name Play Size Duration
download VietchoBa22
5.7 MB 24:49 min

Tâm bút "Viết Cho Ba" Songthy - Giọng đọc Nhược Lan

1/ "Tâm sự gửi Ba" Trình bày Nguyễn Ngọc - Nhạc: Dương Thượng Trúc
2/ "Được gọi tiếng Ba" Nhạc và trình bày: Vũ Khoa