PSSC2017    PSSC2016    PSSC2015

.

Tháng Hai, Mười Bốn đến đây rồi
Trao nhau câu chúc đẹp uyên đôi
Tình yêu xin gửi người yêu dấu
Hai trái tim yêu, ôi nhiệm mầu!
 
Tim ơi! Mai này Ngày Valentine
Cho hồng sắc thắm đẹp duyên ai     
Cùng tim ta sánh đời chung bước
Đường trần dong ruổi chỉ có hai
 
Tim buồn, nào hãy nói ta nghe
Vết sẹo trong tim những éo le
Tim mệt, ta cũng buồn diệu vợi
Tim đau, ta thao thức đêm về
 
Tim nhé, hãy quên chuyện buồn đau
Hãy cùng ta vui cho bớt sầu
Valentine đến lòng nôn nao đợi
Trao nụ Tình Yêu, hay chờ kiếp sau!
 
Ta có trái tim thắm tình hồng!
Ai người, đừng dạm hỏi cho không?
hay,
Có ai người định hỏi mua không?


 
Phạm Văn Hòa