PSSC2017    PSSC2016    PSSC2015

Chim đôi, đôi lứa, lứa đôi
Tình chồng nghĩa vợ phai phôi được nào!
Mùa xuân vạn vật lao xao
Đôi chim liền cánh ngọt ngào, sắt son

Ngày mai đón chú chim non
Mẹ cha tung cánh đưa con vào đời
Mong con bay lượn khắp nơi
Vui trong cuộc sống giữa trời bao la

Dẫu đời bão táp phong ba
Giữ lòng trong sáng thật thà nhé con!
"Lỡ mai đôi lứa không còn
Chim non nối mãi mộng tròn chiêm bao".*

chim

Photo by Songthy

Songthy

"* Mỹ Trang