PSSC2017    PSSC2016    PSSC2015

Ngày xuân thơ thẩn rong chơi
Ngắm người ngắm cảnh chẳng vơi nỗi buồn
Tết về trong dạ vấn vương
Nhớ mai vàng nở quê hương hữu tình

Lên chùa tâm tịnh niệm kinh
Du Xuân đón Tết an bình tròn năm
Lì xì, lời chúc, viếng thăm
Câu thơ lục bát vẽ tranh nhớ nhà

Thời gian như bóng câu qua
Đong đầy nỗi nhớ lệ sa nhớ về
Nhớ người, nhớ cảnh, nhớ quê!
Hỏi ta sao lại mải mê xứ người?!

Làm thân lữ khách… buồn, vui
Mỗi mùa xuân đến ngậm ngùi niềm đau
Mong đời sớm bớt khổ sầu
Quê hương tươi đẹp mai chào đón ta.

thosongthynhonha

Songthy