PSSC2017    PSSC2016    PSSC2015

 

alt

{denvideo http://www.youtube.com/watch?v=Glb_ni-ItTk&showsearch=0 640 500 0}

 

Thơ: Nguyễn Thị Thanh Dương

Thực hiện clip: Songthy