PSSC2017    PSSC2016    PSSC2015

Mùa xuân trở lại Uyển Lan
Gió lay nhánh lá mơn man nụ hồng
Tím vàng khoe sắc bên song
Cành hoa đua nở ngóng trông bóng hình

Ừ thôi, dầu chỉ ên mình
Nói cùng hoa cỏ an bình mà vui
Thuỷ chung hoa mãi bên người
Nụ cười nở thắm, nụ đời vô ưu

Ừ thôi, gió cứ luân lưu
Muôn chiều lộng thổi luyến lưu được gì
Uyển lan hoa lỡ xuân thì
Chiều nghiêng hắt bóng tình si nhạt nhoà

Ừ thôi, hoa vẫn là hoa
Sáng tươi chiều rụng thoáng qua cũng đành
Như hoa đời thật mong manh
Xuân đi đông đến… qua nhanh kiếp người.

uthoi

Songthy