PSSC2017    PSSC2016    PSSC2015

Thi văn tải đạo vụ nhân sinh,
Sông núi quê hương nặng gánh tình.
Dân chủ tự do cần tôn trọng,
Độc tài tham nhũng mới đáng khinh.
Mác lê nhồi sọ nuôi thù hận,
Huynh đệ tương tàn khởi chiến chinh.
Hết giặc ta về xây dựng lại
Ba miền đất nước sớm phồn vinh.
 

thovan

Texas, April 10th 2022
Hồ Công Tâm