PSSC2017    PSSC2016    PSSC2015

*Tiếc nuối Ca sĩ Lệ Thu

Lệ rơi “Hoài Cảm” “Thuyền Viễn Xứ”
Đất khách thẫn thờ thoáng “Hương Xưa”
“Nước Mắt Mùa Thu” đầy nỗi nhớ
Tiếng hát người lay động hồn ta

Dẫu biết đời sắc không không sắc
Người đi rồi... quay quắt biệt ly
Lệ... sầu rơi nhớ chiều Thu cuối
Thu... ngậm ngùi Đông tiễn Lệ Thu.

lethusongthy3

Songthy