PSSC2017    PSSC2016    PSSC2015

Môi màu lá úa dật dờ
Tình như Hoàng Hạc
Cánh mờ chân mây
Lầu vàng ôm mộng sầu vây
Ta ôm nỗi nhớ
Tình đầy lại vơi?!

Chén trà đắng chát vị đời
Tương tư tri kỷ
Mộng vời cố nhân
Cố nhân ơi hỡi cố nhân!
Vì sao nỡ bỏ
Đường trần an vui

Cho người ở lại ngậm ngùi
Nâng chung trà nguội
Nhạt mùi hương bay
Còn đâu tri kỷ đời này
Cho ta tìm lại
Tháng ngày xanh xưa

Chỉ còn lại xác trà thừa
Đọng trong đáy chén
Lặng đưa nỗi buồn
Ru lòng tiễn giọt lệ tuôn
Ta hâm nỗi nhớ lơi buông tình sầu.

tinhnhuhoanghac

Songthy