PSSC2017    PSSC2016    PSSC2015

 
 
 
Mưa ru gì để vơi nỗi nhớ!
Biển ru gì sóng lặng lờ trôi!
Anh ru gì để lệ em rơi!
Đừng ru nữa lời ru dang dở!
 
Trùng khơi xa ru đời sóng nhỏ
Khác gì anh hát khúc tình buồn
Trong giọt mưa có lời thổn thức
Trong anh biết còn có em không!
 
Đừng hát nữa và đừng ru nữa
Vì anh ơi! lệ đá cũng nhạt nhòa.
Đừng hát nữa và đừng ru nữa
Thế nào rồimình cũng chia xa...
 
 
Songthy